ONLINE PRIJAVA NEISPRAVNOSTI

 

Polja, označena * desno od naziva, obavezna su za popunjavanje.

 

PODACI O LOKACIJI

Naziv firme/Ime i prezime: *

Adresa lokacije: *

Kontakt osoba na lokaciji:

Kontakt telefon na lokaciji: *

 

OPIS ZAHTEVA - NEISPRAVNOSTI: *

Tip uređaja: *

Serijski broj: *

Datum kupovine uređaja: *

Koja firma je isporučila opremu? *

Koja firma je postavljala instalacije? *

Koja firma je pustila uređaj u rad? *

Koja greška je prikazana na ekranu? *

Da li uređaj može da radi sa greškom ili neispravnost

sprečava rad-uključenje uređaja? *

 

PODACI O PODNOSIOCU ZAHTEVA

Naziv firme/Ime i prezime:

Adresa podnosioca zahteva:

Kontakt osoba:

Kontakt telefon podnosioca zahteva:

Kontakt e-mail podnosioca zahteva:

 

Klikom na dugme "Prosledi prijavu" podaci će biti dostavljeni na

e-mail adresu LeaderMax-a.

 

Ukoliko ste naveli kontakt e-mail podnosioca zahteva, dobićete

e-mail potvrdu dostavljanja podataka o prijavi neispravnosti.